Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "Est Rus Fort Tour" partnerid ning see ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.
Uudiskiri
Subscribe
Printi

Narvas toimus projekti “EstRusFortTour” partnerite kolmas üldkokkusaamine

31.08.2007
30.-31. augustil 2007
projekti “EstRusFortTour” raames toimus Narva linnuses partnerite kolmas üldkokkusaamine.

Projekt “Unikaalse Eesti ja Venemaa kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine ning ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamine” või lühidalt “EstRusFortTour” sai toetuse INTERREG IIIB programmist.

Kolmandal üldkoosolekul partnerid näitasid tehtud tööde tulemusi ning arutasid plaane lähitulevikuks.

Esitati ekspertide järgmiste tööde tulemusi:
  • tehniliste projektide väljatöötamine: Narvas Pimeaia allalasketee eskiis, mis kulgeb Pimeaiast kaldatänavale ja Ivangorodis juurdesõidutee eskiis Ivangorodi kindlusele, koos selle juurde kuuluva parklaga;
  • Narva ja Ivangorodi kindluste ühtse turismitoote väljatöötamine;
  • eeltaotluse koostamine Narva ja Ivangorodi kindluste ansambli esitamiseks UNESCO maailmapärandi nimekirja.
    Sellel üritusel tutvustati firmat “Funding”, kes võitis konkursi kindluste ansambli ühtse arenguplaani koostamiseks.

    Kõige elavama arutamise tekitas Narva ja Ivangorodi kindluste ühtse turismitoote vahepealne tasuvus- ja teostatavusanalüüs (TTA). Rahvusvaheline firma Continuum Group esitas Ida-Virumaa turismiteenuste turu-uuringu ning pakkus ka 7 erinevat stsenaariumit ühtse turismitoote arendamiseks kahe kindluse vahel.
Kuna tänapäevane turundus peab silmas uue turismitoote reklaamimist ja potentsiaalsete klientide ja turismifirmade informeerimist enne selle toote ilmumist, siis oktoobris esitletakse projekti Peterburis toimuval rahvusvahelisel turismimessil INWETEX – C.I.S.Travel Market – 2007. Selleks on väljatöötatud ja valmis tehtud voldikud ja muud projekti tutvustavad infomaterjalid.

Tähtis asi, mis on ellu viidud – projekti interneti lehekülg. Projekti tegevustega on nüüd võimalik tutvuda aadressil: www.forttour.net.

Juhtivaks partneriks projekti osalejate seas on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet. Venemaa poolt esindavad munitsipaalühenduse “Linn Ivangorod” administratsioon ja munitsipaalfond “Püsiva arengu Ivangorodi Keskus”, Leningradi oblasti valitsuse kehakasvatuse, spordi, turismi ja noorsoopoliitika komitee ning Leningradi oblasti Muuseumi agentuur.
 
Anželika Shticalov,
“EstRusFortTour” projekti infospetsialist
e-mail: angelika.shticalov@narvamuuseum.ee, telefon: +37235 99235