Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "Est Rus Fort Tour" partnerid ning see ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.
Uudiskiri
Subscribe
Printi

Ühtsete turismitoodete arengustsenaariumid

Projekti “EstRusFortTour” raames pakkus firma Continuum Group välja järgmised stsenaariumid Narva-Ivangorodi kindlustuste põhise ühise turismitoote väljaarendamiseks: