Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "Est Rus Fort Tour" partnerid ning see ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.
Uudiskiri
Subscribe
Printi

EstRusFortTour projekti partnerid osalevad rahvusvahelisel turismimessil INWETEX

03.10.2007
EstRusFortTour projekti partnerid osalevad rahvusvahelisel turismimessil «INWETEX - CIS TRAVEL MARKET 2007», mis toimus 3.-5.oktoobrini 2007 Sankt-Peterburis.
 
Mess on muutunud oma tegutsemisaastate jooksul turismiharu traditsiooniliseks sündmuseks, köites nii venemaalaste kui ka välismaalaste tähelepanu.
Hetkel on see ainus välis- ja siseturismile spetsialiseerunud foorum Venemaal.
Messil osalevad reisikorraldajad, turismifirmad, kindlustusfirmad, hotellid, assotsiatsioonid ja rahvusvahelised organisatsiooid, kohalikud omavalitsused, meedia.
Esimest korda on Eesti piirilinn Narva esindatud ühel stendil Venemaa naaberlinna Ivangorodiga. Näitusel osalemise ja stendi vormistamise vahendid saadi projekti EstRusFortTour “Unikaalse Eesti ja Venemaa kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine ning ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamine” raames.
 
Turismimessil osalemise põhieesmärgiks on Euroopa Liidu ja Vene piiril asuvate Narva ja Ivangorodi kindlustusansamblite kohta info jagamine.

Projekti partneriteks on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet Eesti poolt ja Ivangorodi linn, samuti Ivangorodi jätkusuutliku arengu Munitsipaalfond, Leningradi oblasti kehakultuuri, spordi, turismi ja noorsoopoliitika Komitee ja Leningradi oblasti Valitsuse Muuseumiagentuur Venemaa poolt.
 
Projekti toetas INTERREG IIIA koostööprioriteedi Läänemerepiirkonna programmi INTERREG III B Juhtkomitee.

 
Natalia Orava
Projektijuht