Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "Est Rus Fort Tour" partnerid ning see ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.
Uudiskiri
Subscribe
Printi

Konverents “United by border”

01.10.2007
24.-26.septembril toimus Riias konverents “United by border” – “Piiriga ühendatud”
 
Konverentsil ühendati programmist INTERREG IIIA Prioriteet „Põhi” ja „Lõuna” toetust saanud projektide esinemiste, seminaride ja näituste kaudu kogemused, mis olid tekkinud käesolevas programmis uue Programmi 2007-2013 koostöös Läti, Leedu, Eesti, Venemaa ja Valgevenega.
 
Konverentsil osalesid Narva Linnavalitsuse esindajad, kes töötavad välja ja realiseerivad piiriäärseid koostööprojkekte.

Konverentsi raames oli korraldatud projektide näitus. 46-st projektist, mis said toetuse programmist INTERREG III Prioriteet "Põhi" oli 3 projekti esitatud Narva Linnavalitsuse poolt, ning mida teostatakse koostöös Venemaa-poolsete partneritega:
• Est Rus Fort Tour – "Unikaalse Eesti ja Venemaa kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine ning ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamine”
• Narva River Water Routes – „Narva jõe veeturismi marsruutide arendamine ja integreerimine Läänemere väikesadamate ühtsesse võrgustikku”
• Narva and Ivangorod Historical Riverside – ”Narva/Eesti ja Ivangorodi/Venemaa kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine”
 
Infot konverentsi kohta leiab aadressil: www.bsrinterreg3a.net
 
Anne Veevo
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti
Arenguosakonna juhataja