Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "Est Rus Fort Tour" partnerid ning see ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.
Uudiskiri
Subscribe
Printi

projekti „Est Rus Fort Tour” infoseminar

02.10.2007
Ettevõtlusnädala raames toimus 1.oktoobril projekti „EstRusFortTour” infoseminar
 
Projektist „EstRusFortTour” natuke lähemalt:
Eesti-Vene piiril, Narva ja Ivangorodi linnades, asub ainulaadne kahest kindlusest koosnev kompleks, millel on suur kultuuriline ja ajalooline väärtus. Nende kahe kindluse ajaloolist ja kultuurilist potentsiaali ei ole senini kasutatud täies ulatuses, ühtlasi vajavad kindlused edaspidiseid renoveerimistöid.

Projekti peaeesmärk on arendada unikaalset Narva-Ivangorodi kindluste kompleksi ühtse turismitootena, kuna nad asuvad vastakuti kummalgi pool Narva jõge ning säilitada kindluste ajaloo- ja kultuuripärandit.
 
Projekti peamiseks tulemiks oleks ühtse turismitoote loomine (ekskursioonid Ivangorodi ja Narva kindlustes) ja selle reklaamimine, paranenud infrastruktuur ning UNESCO Maailmapärandi Komiteele dokumentide ettevalmistamine.
 
Infoseminaril osales üle 25 inimese, kellest enamus esindasid Narvas turismisfääriga seotud firmasid, kuid oli ka üliõpilasi ning ettevõtlusega alles alustavaid isikuid.
 
Seminari käigus:
• Anti ülevaade Narva linna osalusega projektidest, mis on suunatud turismi arendamisele meie linnas;
• Tutvustati projekti EstRusFortTour eesmärke ja peamisi tegevussuundasid;
• Räägiti piiriäärsete regioonide Narva ja Ivangorodi turismi alasest uuringust.

Kõige rohkem huvituti ideelahenditest, mis käsitlesid Narva-Ivangorodi kindluste kompleksi ühtse turismitootena. Seminaril osalejate poolt oli huvitavaid väljaütlemisi ja konkreetseid nägemusi mõningate pakutud ideede kohta.

Projekti EstRusFortTour üheks sihiks on piiriäärsete ettevõtete turismisfääri puudutava võrgu loomine. Seminaril läbiviidud küsitlus näitas, et Narva ettevõtjad on huvitatud projekti EstRusFortTour raames koostööst Venemaa firmadega.
 
Projekti EstRusFortTour toetatakse Euroopa Liidu INTERREG III B fondist /INTERREG III laiemaks eesmärgiks on riigipiiride kui regioonide arengut pärssivate tegurite negatiivse mõju vähendamine ning piirkondade majandusliku ja sotsiaalse sidususe tugevdamine, INTERREG III programme rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF)./ INTERREG IIIA /INTERREG IIIA on Euroopa Ühenduse algatus, mille eesmärgiks on piireületava koostöö tugevdamine. Eesti-Läti-Vene INTERREG IIIA koostööprioriteedi raames toetatakse koostööd Eesti, Läti ja Vene piiriregioonide vahel ning ametlikult viiakse koostööprioriteeti ellu Läänemerepiirkonna INTERREG III B programmi osana./ raames.
 
Eesti poolne partner projektis on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet. Venemaa poolsed partnerid on Ivangorodi linn, munitsipaalfond „Ivangorodi stabiilse arengu keskus”, Leningradi oblasti Kehakultuuri-, spordi-, turismi- ja noorsoo poliitika komitee ja Leningradi oblasti Muuseumide Agentuur.
 
Täiendavat infot ürituse „Narva Ettevõtlusnädal 2007” kohta leiate siit.

Natalja Orava
projektijuht
+372 35 99085