Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "Est Rus Fort Tour" partnerid ning see ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.
Uudiskiri
Subscribe
Printi

Turismimess Tourest 2008

13.02.2008
Narva linn osaleb rahvsuvahelise projekti EstRusFortTour raames turismimessil Tourest 2008, mis toimub 15.-17. veebruaril Tallinnas.
 
Sellel aastal messi külalised saavad tutvuda 400 eksponendiga 37 riigist.
 
Narva koos Ivangorodi linnaga esindavad projekti EstRusFortTour ühisel stendil juba kolmandat korda. Esimene kogemus oli saadud turismimessil Inwetex S.-Peterburis oktoobris 2007, teine kogemus – Matka messil Helsingis jaanuaris 2008.
 
Turismimessil osalemise põhieesmärgiks on info jagamine Euroopa Liidu ja Vene piiril asuvate Narva ja Ivangorodi kindlustusansambli kohta messi külastajatele.

Messistendil toimub viimasel tööpäeval loosimine, millest on võimalik kõigil soovijatel osa võtta. Auhinnaks on majutus kahele LUX toas Narva kuninglikus hotellis King.

Näitusel osalemise ja stendi kujundamise vahendid saadi projekti EstRusFortTour “Unikaalse Eesti ja Venemaa kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine ning ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamine” raames.

Projekti partneriteks on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet Eesti poolt ja Ivangorodi linn, samuti Ivangorodi jätkusuutliku arengu Munitsipaalfond, Leningradi oblasti kehakultuuri, spordi, turismi ja noorsoopoliitika Komitee ja Leningradi oblasti Valitsuse Muuseumiagentuur Venemaa poolt.

Projekti toetas INTERREG IIIA koostööprioriteedi Läänemerepiirkonna programmi INTERREG III B Juhtkomitee.

Lisainfot messi kohta leiate Touresti koduleht: http://www.etfl.ee/tourest
ja tasuta messipääsmeid on võimalik saada eesti keeles
 
Anželika Shticalov
“EstRusFortTour” projekti infospetsialist, telefon: +37235 99235