Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "Est Rus Fort Tour" partnerid ning see ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.
Uudiskiri
Subscribe
Printi

Narva linn osales turismimessil Tourest 2008 Tallinnas rahvusvahelise projekti EstRusFortTour raames

19.02.2008
Rahvusvahelist turismimessi Tourest 2008 külastas Eesti Näituste messikeskuses sellel aastal rekordarv 23 465 piletiga ja kutsega inimest (arv ei sisalda messieksponente ja lapsi). Võrdluseks: Tourest 2007 külastas 20 273 inimest.
Sellel aastal messi külalised said tutvuda 400 eksponendiga 38 riigist.
 
Narva koos Ivangorodi linnaga esindasid projekti EstRusFortTour ühisel stendil juba kolmandat korda. Esimene kogemus oli saadud turismimessil Inwetex S.-Peterburis oktoobris 2007, teine kogemus – Matka messil Helsingis jaanuaris 2008.
 
Turismimessil osalemise põhieesmärgiks oli info jagamine Euroopa Liidu ja Vene piiril asuvate Narva ja Ivangorodi kindlustusansambli kohta messi külastajatele. Samuti ka oli eesmärk jagada turismitrükiseid linnade kohta ja anda infot erinevate puhkuse veetmise võimaluste kohta Narvas ja Ivangorodis.
Narva-Ivangorodi messistendi külastas ligi 2000 inimest, kellest vähemalt pooled olid potentsiaalsed reisihuvilised ning tundsid suurt huvi naaberlinnade vastu - ka reisimisest piiri taha Ivangorodi. Turismifirmad ja potentsiaalsed üksikturistid küsisid aktiivselt infot Narva ja Ivangorodi vaatamisväärsuste kohta ja erilist huvi tunti Narva linnuse Põhjahoovis rakendatud uus ajaloo- ja kultuuripärandil toimiva atraktiivse ja Eestis unikaalse turismitoote „Põhjaõu- rootsiaegne käsitööliste hoov“ kohta, mida soovisid mitmed turistid juba sel suvel kindlasti külastada. Külastajatele tutvustati ka Narva turismimarsruuti “Bastionide ring”, mis seob ühtseks paketiks Narva linna ajaloolised, arhitektuurilised, kunstilised ja looduslikud väärtused.
 
Messi kolm päeva olid ühisprojekti EstRusFortTour raames osalenud Narva ja Ivangorodi linnadele väga edukad, sest messil jagatud reklaamtrükiste arv näitas, et huvilisi oli tõepoolest palju. Samuti võtsid stendi külastajad aktiivselt osa loosimisest, mille auhinnaks oli majutus kahele LUX-toas Narva linna hubases hotellis King. Loosimisest võttis osa ligi 70 inimest, kes vastasid kirjalikult küsimustele Narva ja Ivangorodi kohta. Võitjaks osutus naisterahvas Rakverest.
 
Näitusel osalemise ja stendi kujundamise vahendid saadi projekti EstRusFortTour “Unikaalse Eesti ja Venemaa kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine ning ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamine” raames.
Projekti partneriteks on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet Eesti poolt ja Ivangorodi linn, samuti Ivangorodi jätkusuutliku arengu Munitsipaalfond, Leningradi oblasti kehakultuuri, spordi, turismi ja noorsoopoliitika Komitee ja Leningradi oblasti Valitsuse Muuseumiagentuur Venemaa poolt.
Projekti toetas INTERREG IIIA koostööprioriteedi Läänemerepiirkonna programmi INTERREG III B Juhtkomitee.
 
Lisainfot messi kohta leiate Touresti koduleht: http://www.tourest.eu

Anželika Shticalov
“EstRusFortTour” projekti infospetsialist, telefon: 35 99235.
INFO: Katrin Liblik, Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti turismi vanemspetsialist, telefon: 35 99087.