Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "Est Rus Fort Tour" partnerid ning see ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.
Uudiskiri
Subscribe
Printi

Lõpetava konverentsi kava

06.11.2008
Projekti „ Unikaalse Eesti ja Venemaa kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine ning ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamine“ lõpetav konverents

Toimumise aeg: 12. november 2008
Toimumise koht: Narva linnuse Rüütlisaal, Peterburi mnt 2 Narva, Eesti

KONVERENTSI KAVA*

9.30-10.00 Osalejate registreerimine, kohv

10.00 – 10.15 Konverentsi avamine – Anne Veevo, projekti koordinaator

Tervitussõna:
• Tarmo Tammiste, Narva linnapea
• Oleg Utkin, Leningradi oblasti asekuberner
• Nikolai Kolomeitsev, Ivangorodi linnapea

10.15 -10.30 Projekti esitlus – Anne Veevo, projekti koordinaator

I osa

Eesti ja Venemaa kindlustuste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine

10.30 – 10.45 Näiteid teiste riikide kindlustusehitiste arendamisest
turismitoodetena. Virge Laaneste, Narva Muuseumi teeninduosakonna juhataja

10.45 – 11.30 Leningradi oblasti ja Peterburi kindlustuste baasil loodud
turismitoodete arendamise kogemus:

• Viiburi linnuse kui turismitoote arendamise kogemus. Svetlana Abdulina, Viiburi muuseumi direktor
• Kroonlinna kindluse arendamine turismitootena. Tatjana Arsenjeva, kultuuri- ja hariduskeskuse „Muuseum+“ metoodik
• Turismitoote „Petropavlovski kindluse“ arendamine. Julia Demidenko, Peterburi ajaloomuuseum

11.30 -12.30 Narva ja Ivangorodi kindlustuste baasil väljaarendatud turismitoode. Irina Selivjorstova, projekti koordinaator (Tacic)

12.30-12.40 I osa kokkuvõtete tegemine

13.00-13.45 Pressikonverents

14.00- 15.00 Lõuna (Narva linnus)

II osa

Ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamine

15.00 –15.20 Narva ja Ivangorodi kindluste UNESCO maailmapärandi nimekirja kandideerimise võimaluste ja tingimuste uurimine. Anneli Randla, Muinsuskaitseameti peadirektori asetäitja teadusalal

15.20 – 15.40 UNESCO maailmapärandi nimekirjas olemise eelised ja piirangud,
Eesti näide

15.40 – 16.00 UNESCO maailmapärandi nimekirjas olemise eelised ja piirangud,
Venemaa näide

16.00 – 16.25 UNESCO maailmapärandi nimekirja esitletava Narva ja Ivangorodi kindlustuste ansambli taotluse esitlus

16.25 – 16.45 Diskussioon, milles osalevad Venemaa ja Eesti UNESCO komitee esindaja

16.45 – 17.00 Konverentsipäeva lõpetamine ja kokkuvõtete tegemine

Konverentsi moderaator – Тatjana Gavrilova, Leningradi oblasti kehakultuuri-, spordi- ja noorsoopoliitika komitee juhataja

* kava võib muutuda