Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "Est Rus Fort Tour" partnerid ning see ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.
Uudiskiri
Subscribe
Printi

Toimub “Est Rus Fort Tour” projekti lõpetav konverents

06.11.2008
NARVA LINNUSES toimub “Est Rus Fort Tour” projekti konverents

Kolmapäeval, 12. novembril 10.00-17.00 toimub Narva linnuses projekti "Unique Estonian-Russian fortresses ensemble development as a single tourist product and conservation of cultural and historical heritage – Est Rus Fort Tour" - „ Unikaalse Eesti ja Venemaa kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine ning ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamine“ lõpetav konverents.

Konverentsi peamiseks eesmärgiks on projekti tulemuste ja tuleviku plaanide esitlemine ja arutamine.

Konverentsist on osa võtma kutsutud Eesti ja Venemaa UNESCO rahvuslikute komisjonide liikmed.

Projekt on suunatud Narva ja Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamisele ning ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamisele. Projekt sai toetuse INTERREG IIIB programmist.

Projekti osalejate seas juhtivaks partneriks on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet. Venemaa poolt esinevad munitsipaalühenduse “Ivangorodi linn” administratsioon ja munitsipaalfond “Ivangorodi Püsiva Arengu Keskus”, Leningradi oblasti valitsuse kehakasvatuse, spordi, turismi ja noorsoopoliitika komitee ning Leningradi oblasti Muuseumiagentuur.
NB! Konverentsi kavas võimalikud muudatused!

Konverentsil on eesti-vene-eesti sünkroontõlge.

INFO: Natalia Orava, Est Rus Fort Tour projektijuht, natalia.orava@narva.ee