Uudiskiri
Subscribe
Printi

Algas projekt EstRusFortTour-2

22.12.2011
16. detsembril algas rahvusvahelise projekti "EstRusFortTour-2" realiseerimine
 
Proekt "Eesti-Vene unikaalse kindlustusansambli ühise turismitoote arendamine ning kultuurilis-ajaloolise pärandi säilitamine – Est-Rus Fort Tour-2" sai toetuse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013.
 
Projekti Est-Rus Fort Tour-2 struktuurtoetusleping oli allakirjutatud käesoleva aasta
15. detsembril. Antud projekt on 2006.-2008. aastatel realiseeritud Est-Rus Fort Tour projekti loogiline jätk.
Projekt Est-Rus Fort Tour-2 on suunatud unikaalse fortifikatsiooni ansambli juurdepääsetavuse tõstmisele, sealhulgas kindluste sissepääsuteede infrastruktuuri parandamisele. Projekti käigus rekonstrueeritakse Linnuse park (linnuse sissepääs väravate ees), ehitatakse mugav juurdepääsutee Ivangorodi kindluse juurde, luuakse vajalik turismiinfrastruktuur – parkimisplatsid ja tualetid. Projekti raames valmistatakse ka ühine audio-tuur kahe kindluse kohta ning koostatakse ühine reklaamistrateegia ja viiakse läbi erinevad reklaamiüritused.
Projekti partnerid on Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Ivangorodi linna administratsioon ja Narva Muuseum.
 
Projekti ühine eelarve on 1 824 564, 85 eurot, nendest 10 % on partnerite omafinantseering. Narva partnerite eelarve projektis moodustab 906 098,20 eurot.
 
Projekti planeeritakse realiseerida alates detsembrist 2011 kuni märts 2014 a.
Eesti-Läti-Vene programmi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi konkreetne eesmärk on muuta laiem piiriala elustandardi ja investeerimiskliima parendamisele suunatud tegevustega nii selle elanikele kui ka ettevõtetele atraktiivseks kohaks. Programmi kodulehekülg on www.estlatrus.eu.
 
Programmi esimesse taotlusvooru oli saaadetud 226 taotlust, finantseerimise heakskiidu said vaid 25, sealhulgas projekt Est-Rus Fort Tour-2.
 

 
Jekaterina Muravjova
Projekti "Est-Rus Fort Tour-2“ infospetsialist
+372 35 99244