Uudiskiri
Subscribe
Printi

Partnerite esimene kohtumine

28.12.2011
28. detsembril toimus piiriülese koostöö projekti „EstRusFortTour-2“ partnerite esimene kohtumine

28. detsembril 2011. aastal toimus projekti "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. 2. etapp – EstRusFortTour-2" raames partnerite esimene kohtumine. Antud projekt on 2006. - 2008. aastatel realiseeritud EstRusFortTour projekti loogiline jätk.

Projekti partneriteks on: Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (juhtpartner), Ivangorodi linna omavalitsus ja Narva Muuseum (projekti partnerid). Assotsieerunud projekti partneriteks on Eesti poolel: Muinsuskaitseamet ja Ida-Viru Maavalitsus, Venemaa poolel Leningradi oblasti kultuurikomitee, Kingissepa omavalitsuse komitee kultuuri, spordi ja noorsootöö alal ning Leningradi oblasti riiklik kultuuriasutus „Muuseumiagentuur“.

Avakohtumisel partnerid arutasid projekti peamisi eesmärke, ülesandeid, tegevusi, iga partneri rolli ja ülesandeid projektis, täpsustasid esimese perioodi tööplaani. Lähima kuue kuu jooksul planeeritakse valmistada ette ja viia läbi riigihanked ja sõlmida lepingud tööde teostamiseks. Kohtumisel tutvustati ka projekti juhtkomiteed.

Projekt EstRusFortTour-2 on suunatud unikaalse fortifikatsiooni ansambli juurdepääsetavuse tõstmisele, sealhulgas kindluste sissepääsuteede infrastruktuuri parandamisele. Projekti käigus rekonstrueeritakse Linnuse park (linnuse sissepääs väravate ees), ehitatakse mugav juurdepääsutee Ivangorodi kindluse juurde, luuakse vajalik turismiinfrastruktuur – parkimisplatsid ja tualetid. Projekti raames valmistatakse ka ühine audio-tuur kahe kindluse kohta ning koostatakse ühine reklaamistrateegia ja viiakse läbi erinevad reklaamiüritused.

Projekt "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. 2.etapp – EstRusFortTour-2" sai toetuse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013.

Projekti ühine eelarve on 1 824 564, 85 eurot, nendest 10 % on partnerite omafinantseering. Programmi toetus moodustab 1 642 108,36 eurot.

Projekti planeeritakse realiseerida alates detsembrist 2011 kuni aprill 2014 a.

Eesti-Läti-Vene programmi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi konkreetne eesmärk on muuta laiem piiriala elustandardi ja investeerimiskliima parendamisele suunatud tegevustega nii selle elanikele kui ka ettevõtetele atraktiivseks kohaks. Programmi kodulehekülg on www.estlatrus.eu

Programmi esimesse taotlusvooru oli saaadetud 226 taotlust, finantseerimise heakskiidu said vaid 25, sealhulgas projekt EstRusFortTour-2.

 
Natalia Orava
Projekti EstRusFortTour -2 projektijuht
+372 35 99085
natalia.orava@narva.ee