Uudiskiri
Subscribe
Printi

Riigihanke ehitustööde läbiviimiseks Narvas

10.05.2012
Piiriülese koostöö projekti ”Eesti-Vene unikaalse kindlustusansambli ühise turismitoote arendamine. 2. etapp/ EstRusFortTour-2 ” raames kuulutati välja riigihange ehitustööde teostamiseks.

Projekt sai toetuse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013. Projekti planeeritakse realiseerida alates detsembrist 2011 kuni märtsini 2014 a. Projekti ühine eelarve on 1 824 564, 85 eurot, millest 10 % on partnerite omafinantseering. Programmi toetus on 1 642 108,36 eurot.

Projekt EstRusFortTour-2 on suunatud Narva ja Ivangorodi unikaalse fortifikatsiooni ansambli juurdepääsetavuse tõstmisele, sealhulgas kindluste sissepääsuteede infrastruktuuri parandamisele.

Projekti partnerid on Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Ivangorodi linna administratsioon ja Narva Muuseum.

9. mail 2012. a. Narva Muuseum kuulutas välja riigihanke ehitustööde läbiviimiseks. Ehitustööd hõlmavad Narva Linnuse pargi rekonstrueerimist ja heakorrastust (sh Lossipargi haljastamine, korrastamine, linnusesse juurdepääsu teede ehitamine, laste mänguväljaku rajamine, purskkaevu restaureerimine ning viitade, stendide ja infotahvlite paigaldamine). Täiendav info riigihanke tingimustest: 134059 Narva lossipargi haljastus- je heakorrastustööd.

Eesti-Läti-Vene programmi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi konkreetne eesmärk on muuta laiem piiriala elustandardi ja investeerimiskliima parendamisele suunatud tegevustega nii selle elanikele kui ka ettevõtetele atraktiivseks kohaks. Programmi kodulehekülg on www.estlatrus.eu.

Jekaterina Muravjova
Projekti «EstRusFortTour-2“ infospetsialist
+372 35 99244