Uudiskiri
Subscribe
Printi

Euroopa koostöö päev 2012

20.09.2012
Euroopa koostöö päev: Ühised piirid – suurenev lähenemine

Narva Linnavalitsus (Eesti) koos Ivangorodi linna administratsiooniga (Venemaa) korraldab ühised üritused Euroopa Koostöö Päeva raames www.ecday.eu, mida esimest korda tähistatakse 21. septembril kogu Euroopas ja naaberriikides. Nädala jooksul (17.-23.09.) toimuvad igal pool Euroopas erinevad üritused koostöö ja heanaaberlikkuse toetuseks.

Kampaania „Ühised piirid – suurenev lähenemine“ eesmärgiks on näidata Euroopa koostööprojektide saavutusi. See annab võimaluse näha muutusi paremuse suunas, mis olid saavutatud tänu kohalikele koostöö projektidele erinevates eluvaldkondades: töökohtade loomine, arstiabi kvaliteedi tõstmine, keskkonnakaitse, turismi, transpordi ja energeetika arendamine.

Narva ja Ivangorod on piirilinnad, kes teevad aktiivselt koostööd, teostades ühiseid projekte infrastruktuuri ja turismi arenguvaldkondades ning kultuurilis-ajaloolise pärandi säilitamisel. Praegusel hetkel on teostamisel kolm projekti turismi arengu valdkonnas, mis on ühendatud sama eesmärgiga. Projekti "Eesti-Vene unikaalse kindlustusansambli ühise turismitoote arendamine ning kultuurilis-ajaloolise pärandi säilitamine" käigus rekonstrueeritakse Lossi park ning ehitatakse mugav juurdepääsutee Ivangorodi kindluse juurde.

Projekti „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, II etapp„ tulemusena on Narva poolt promenaadi ülemise osa (Pimeaia osa) rekonstrueerimine. Ivangorodi poolt ehitatakse valmis jõepromenaadi osa, mis jääb Ivangorodi kindlusest põhja poole. Temaatiliselt ehitatud promenaadi osa Ivangorodis saab nimetuse „Kalaturg“.

Suuremahulise projekti “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine” peamisteks töödeks on Narva bastioni Viktoria ja Ivangorodi kindluse püssirohu aida restaureerimine ja külastajatele avamine.

Kolme projekti eesmärgiks on üldressursside ja kultuuriväärtuste integreeritud areng (Narva jõe kaldaaäärne ala ja kindluste ansambel), peamiste vaatamisväärsuste areng piiriüleses regioonis, mis omakorda tagab Narva ja Ivangorodi majanduskasvu ning konkurentsivõimet.

Need kolm projekti said toetuse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013. Eesti-Läti-Vene programmi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi kodulehekülg on www.estlatrus.eu.

Lisainfo projektidest on saadaval aadressil www.forttour.net

Euroopa Koostöö Päeva raames Narva – Ivangorodi piirialas toimuvad samaaegselt kahes linnas erinevad üritused. 15. augustil 2012 Narva linnavalitsus (Eesti) koos Ivangorodi linna administratsiooniga (Venemaa) kuulutas välja rahvusvahelise laste jooniste konkursi "Narva ja Ivangorod: piiriga ühendatud". Lähemalt konkursi läbiviimise tingimustega ja ajakavaga saab tutvuda http://narva.ee/ee/linnakodanikule/uudised/page:4603
 
Avaüritused algavad 21. septembril 2012 Narva linnuses kell 11.00 pressikonverentsiga, kuhu on oodatud massiteabevahendite esindajad ja piirialase koostöö projektijuhid. Rahvusvahelise jooniste konkurssi võitjaid autasustatakse samuti Narva linnuses mälestuskingituste ja diplomitega. Euroopa Koostöö Päeva programmis on samuti plaanis sünhroonsed üritused: Narva jõele paberlaevukeste vette laskmine, seebimullide ja õhupallide õhku laskmine. Õhtupoolel Siseministeeriumi juhtimisel realiseeritava projekti „Kompleksne Narva ja Ivangorodi piiripunktide rekonstrueerimine“ raames viiakse läbi üritus nimega „Ühendatavad tuled“ mille käigus pannakse põlema tuled kallaste kahel poolel. Sündmused toimuvad samaaegselt Narva jõe kaldapealsel, et tähistada heanaaberlike suhete arendamist Eesti ja Venemaa ning Narva ja Ivangorodi vahel – kellel on ühised piirid, pikaajalised ajaloosidemed ja ühishuvid erinevates valdkondades.

Lisa informatsioon:

Anne Veevo (direktori asetäitja)
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
anne.veevo@narva.ee
Tel: +372-35-99080