Uudiskiri
Subscribe
Printi

Riigihanke ehitustööde läbiviimiseks Narvas

01.10.2012
Piiriülese koostöö projekti ”Eesti-Vene unikaalse kindlustusansambli ühise turismitoote arendamine. 2. etapp/ Est-Rus Fort Tour-2” raames kuulutati välja riigihange ehitustööde teostamiseks.

Projekt sai toetuse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013. Projekti planeeritakse realiseerida alates detsembrist 2011 kuni märtsini 2014 a. Projekti ühine eelarve on 1 824 564, 85 eurot, millest 10 % on partnerite omafinantseering. Programmi toetus on 1 642 108,36 eurot.

Projekt Est-Rus Fort Tour-2 on suunatud Narva ja Ivangorodi unikaalse fortifikatsiooni ansambli juurdepääsetavuse tõstmisele, sealhulgas kindluste sissepääsuteede infrastruktuuri parandamisele.

Projekti partnerid on Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Ivangorodi linna omavalitsus ja Narva Muuseum.

27. septembril 2012. a. Narva Muuseum kuulutas välja riigihanke ehitustööde läbiviimiseks. Ehitustööd hõlmavad Narva Linnuse pargi rekonstrueerimist ja heakorrastust (sh Lossipargi haljastamine, korrastamine, linnusesse juurdepääsu teede ehitamine, purskkaevu restaureerimine ning viitade, stendide ja infotahvlite paigaldamine). Täiendav info riigihanke tingimustest: 173452 Narva lossipargi haljastus- ja heakorrastustööd.

Eesti-Läti-Vene programmi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi konkreetne eesmärk on muuta laiem piiriala elustandardi ja investeerimiskliima parendamisele suunatud tegevustega nii selle elanikele kui ka ettevõtetele atraktiivseks kohaks. Programmi kodulehekülg on www.estlatrus.eu.

Anastassia Sokolova
Projekti "Est-Rus Fort Tour-2" partneri koordinaatori assistent
+372 3599235