Uudiskiri
Subscribe
Printi

Programmi aastane konverents

13.11.2012
Narvas toimus Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi iga-aastane konverents

31. oktoobril 2012 toimus Narvas Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi iga-aastane konverents, millest võttis osa ligi 160 osavõtjat, kes esindasid erinevaid projekte, mida on rahastatud nimetatud programmi kaudu.
 
 
Konverentsi eesmärgiks oli piiriülese koostöö edendamine ning programmi saavutatud tulemustest teavitamine projektide tutvustamise ja praktiliste kogemuste vahetamise kaudu, samuti tekkinud partnerluse tugevdamine.

Esmakordselt Narva-Ivangorodi piiriüleses regioonis viiakse ellu korraga neli suurt investeerimisprojekti, mis said toetust Eesti-Läti-Vene programmist summaarselt ligikaudu 16 mln euro ulatuses. Viimane ajendaski võtma vastu otsust korraldada iga-aastane konverents just Narvas.

Konverents, mis toimus Tartu Ülikooli Narva Kolledži uues hoones, algas Eesti Siseministeeriumi regionaalministri Siim Valmar Kiisleri, Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi ühise korraldusasutuse juhi Dace Grūberte ja Vene Föderatsiooni regionaalarengu ministeeriumi rahvusvaheliste suhete ja piiriülese koostöö ameti direktori Aleksandr Tsõbulski tervituskõnega.

Narva ja Ivangorodi linnade esindajad andsid konverentsi osalejatele lühikese ülevaate Narva ja Ivangorodi linna ajaloost ning tutvustasid selle piiriregiooni projekte, mis said toetuse Eesti-Läti-Vene programmist. Osalejatele korraldati ekskursioon Narvas ja Ivangorodis, mis näitas osavõtjatele kohalikku kultuuripärandit ja säilinud arhitektuuri ning näidati kohti, mida soovitakse projektide käigus rekonstrueerida.

Projekt "Eesti-Vene unikaalse kindlustusehitiste ansambli ühise turismitoote arendamine ning kultuurilis-ajaloolise pärandi säilitamine, II etapp" (lüh. „Est-Rus Fort Tour-2“), mida teostatakse Narva ja Ivangorodi territooriumil, on suunatud unikaalse kindlustusehitiste ansambli juurdepääsetavuse parendamisele. Seda projekti tutvustati konverentsil kui piirilinnade ühte parimat toimivat koostöö näidet.

Kolm ülejäänud investeerimisprojekti, mida realiseeritakse Narvas ja Ivangorodis ning kaasrahastatakse Eesti-Läti-Vene programmi kaudu, on: „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, II etapp“ (lüh. „Jõepromenaadid II), „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine“ (lüh. LSP6) ja „Kompleksne Narva ja Ivangorodi piiripunktide rekonstrueerimine“ (lüh. LSP2).

Konverentsi käigus viidi läbi hääletus, kus valiti hääletamise tulemusena parim kohalik ettevõtmine „Euroopa koostöö päeva“ tähistamisel. Narva ja Ivangorodi ühisüritus oli parim ja saavutas esimese koha kõikide projektide hulgas, mis osalesid Euroopa koostööpäeva tähistamisel.

Erilise mulje jättis Valga-Valka kunstistuudio JOY ja Narva tantsutrupi JUN-OST esinemine.

Konverents lõppes Narva linnuses Narva abilinnapea Aleksander Ljudvigu sõnavõtuga, milles ta rõhutas koostöö tähtsust ja väljendas oma rahulolu saavutatud tulemuste üle. Samuti konverentsi lõpus autasustati projekte, mis aktiivselt osalesid Euroopa koostööpäeva tähistamisel.

Täiendav info on saadaval Eesti-Läti-Vene programmi ametlikul kodulehel www.estlatrus.eu.

Natalia Orava
projektijuht
Est-Rus Fort Tour-2
+37235 99085