Uudiskiri
Subscribe
Printi

Partnerite kohtumine Sankt-Peterburis

17.12.2012
Sankt-Peterburis toimus kahe piiriäärse projekti Vene ja Eesti partnerite kohtumine

12. detsembril 2012 toimus Sankt-Peterburis projekti "Eesti-Vene unikaalse kindlustusehitiste ansambli ühise turismitoote arendamine, II etapp" (lüh. „EstRusFort Tour-2“) ja strateegilise projekti „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine“ (lüh. LSP6) Vene ja Eesti partnerite kolmas kohtumine. Projekte finantseeritakse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013.
 

 
Projektide partnerid on Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (Eesti), Ivangorodi linna administratsioon (Venemaa) ja Narva Muuseum (Eesti). Assotsieeritud partnerid on: Muinsuskaitseamet, Ida-Viru Maavalitsus (Eesti), Leningradi oblasti kultuurikomitee, Kingisepa kultuuri-, spordi- ja noorsoopoliitika komitee ja Leningradi oblasti kultuuri riigiasutus „Muuseumi agentuur“ (Venemaa).
 

Kohtumisel osalesid projekti juhtkomitee liikmed. Leningradi oblasti kultuurikomitee esimene asetäitja Zoja Vladimirovna Želdina rõhutas rahvusvaheliste projektide tähtsust ja vajadust Leningradi oblasti territooriumil, kes on piiriülese koostöö üks usaldusväärsematest partneritest Venemaa Föderatsioonis. Pr. Želdina soovis, et mõlema projekti partnerite ühised jõupingutused saavutaksid edu. Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti asedirektor Anne Veevo ja Ivangorodi linna administratsiooni juht Tatjana Šarova märkisid, et piiriüleseid projekte teostatakse küllaltki edukalt ja avaldasid lootust, et koostöö jätkuks sama hästi ka Eesti-Läti-Vene programmi järgmisel perioodil.
 

Kohtumise peaeesmärkideks oli kokkuvõtete tegemine möödunud aasta kohta, tegevuste planeerimine Eesti-Vene unikaalse kindlustusehitiste ansambli kui ühtse turismitoote tutvustamiseks turismiturul ning ühised tegevused suure strateegilise projektiga «Narva – Ivangorod LSP6» selles suunas.

Projekti „Eesti-Vene unikaalse kindlustusehitiste ansambli ühise turismitoote arendamine, II etapp" (lüh. „Est-Rus Fort Tour-2“) iga töögrupi osalejad esitasid aruanded möödunud perioodi 16.12.2011-15.12.2012 kohta. Peamiselt projekti tegevusi teostatakse kalendriplaanide ja graafikute järgi. Selle perioodi jooksul alustati Pskovskaja tänava, mis viib Ivangorodi kindlusesse, teelõigu ehitust; on sõlmitud munitsipaallepingud ehitamise, arhitektuuri ja autori järelevalvete kohta; on ettevalmistatud tehniline ülesanne, on läbiviidud hange ja sõlmitud leping audiogiidide hankimiseks. Projekti tegevuste kohta on avaldatud mitmeid pressiteateid, on väljatöötatud tehniline ülesanne PR-brošüüri koostamiseks ja uuendatud projekti veebileht.
„Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine“ (lüh. LSP6)“ projekti juht Anna Karina esitas põhjaliku informatsiooni antud projekti realiseerimise kohta. Projekt näeb ette bastioni Viktoria restaureerimist Narvas ja Väikse Püssirohu aida restaureerimist Ivangorodi kindluses; külaliskeskuste loomist ja ekspositsioonide paigaldamist nende objektide ruumides; piirnevate territooriumide heakorrastust.

Eesti-Läti-Vene programmi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi konkreetne eesmärk on muuta laiem piiriala elustandardi ja investeerimiskliima parendamisele suunatud tegevustega nii selle elanikele kui ka ettevõtetele atraktiivseks kohaks. Programmi kodulehekülg on www.estlatrus.eu.

INFO: Oksana Poznjak
Projekti „EstRusFortTour-2“ infospetsialist
tel: +813 75 54178
Projektijuht: Natalia Orava
tel: +372 35 99 085