Uudiskiri
Subscribe
Printi

Laste joonistuste näitus «Narva ja Ivangorod: ühendatud piiriga»

15.02.2013
Laste joonistuste näitus «Narva ja Ivangorod: ühendatud piiriga»

21. veebruaril 2013. aastal kell 16.00 toimub Ivangordi Muuseumis Eesti ja Venemaa laste, kes võtsid osa laste joonistuste konkursist «Narva ja Ivangorod: ühendatud piiriga», tööde näituse avamine. Ivangorodi Muuseum asub aadressil: Kingissepa mnt 6/1, Ivangorod, Venemaa. Muuseum on avatud külastajatele kella 10.00 kuni 18.00 iga päev väljaarvatud esmaspäeval. Sissepääs on tasuta.

Konkurss toimus 2012. aasta septembris Euroopa Koostööpäeva raames ning selle läbiviijateks olid Narva linnavalitsus (Eesti) ja Ivangorodi linnavalitsus (Venemaa). Konkursi korraldamist toetas projekt "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. 2. etapp – Est-Rus Fort Tour-2", mida finantseeritakse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013.

Narva ja Ivangorod on piirilinnad, mistõttu konkursi üheks ülesandeks oli heade naabersuhete arendamine Venemaa ja Eesti vahel, keda ühendab ühine piir, ammused ajaloo -ja kultuurisidemed ning unikaalne kindluste ansambel. Konkursile esitati 161 tööd. Seda ühist loomingut iseloomustas mitte ainult autorite erinev vanus, aga ka tööde valmistamise erinev tehnika. Iga lapse joonistus – see on siiras jutustus iseendast, oma kodulinnast ja enda eakaaslastest. Parimad laste tööd olid välja pandud Narva kunstigaleriis 2012. aasta oktoobris. Nüüd rändab näitus Venemaale Ivangorodi linna ning Ivangorodi noored võivad paremini teada saada, mida nende Narva eakaaslaseid huvitab, milliste sündmustega on Narva linn täidetud. Näitus saab olema avatud külastajatele terve kuu aega, kuni 21. märtsini 2013. Peale seda liigub näitus Peterburi oblasti Muuseumi Agentuuri näituste saali.

Projekt "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. 2. etapp – Est-Rus Fort Tour-2“ on suunatud unikaalse fortifikatsiooni ansambli juurdepääsetavuse tõstmisele, sealhulgas kindluste sissepääsuteede infrastruktuuri parandamisele.

Projekti üldsumma moodustab 1 824 564,85 eurot, millest 90% on Eesti-Läti-Vene programmi poolne toetus ja 10% partnerite omafinantseering. Projekti elluviimise tähtaeg on 2014. aasta märts.

Eesti-Läti-Vene programmi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi konkreetne eesmärk on muuta laiem piiriala elustandardi ja investeerimiskliima parendamisele suunatud tegevustega nii selle elanikele kui ka ettevõtetele atraktiivseks kohaks. Programmi kodulehekülg on www.estlatrus.eu.

Oksana Poznjak
Projekti «EstRusFortTour-2» infospetsialist
+7 813 75 54178

Natalia Orava
Projektijuht
+37 235 99 085