Uudiskiri
Subscribe
Printi

«Naudi Hansateed läbi Läti, Eesti ja Venemaa»

10.06.2013
Eesti-Vene-Läti piiriülese programmi iga-aastane üritus «Naudi Hansateed läbi Läti, Eesti ja Venemaa»

10. ja 11. juunil toimus Siguldas, mis on Läti üks tähtsamatest turismikeskustest, neljas iga-aastane üritus «Naudi Hansateed läbi Läti, Eesti ja Venemaa!». Siguldas said kokku Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi kolme riigi delegatsioonid. Selle aasta konverentsi teema pühendati turismile kui piiriülese koostöö edendamise parimale koostöö instrumendile.

10. juunil toimunud konverents «Toetus piiriülesele kultuuri- ja aktiivsele turismile Lätis, Eestis ja Venemaal“ algas kolme riigi ametlike esindajate tervitussõnast. Sõna võtsid Eesti Siseministeeriumi Regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristkok, Eesti-Läti-Vene programmi ühise korraldusasutuse juhataja Dace Gruberte ja Vene regionaalarengu ministeeriumi spetsialist/ekspert Svetlana Bibitškova. Oma sõnavõtus rõhutasid nad edasise koostöö vajalikkust piiriüleste alade arendamise küsimustes ja partnersuhete tugevdamises ning märkisid ära positiivse kogemuse selles suunas.
 

Eesti Siseministeeriumi Regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristkoki tervitussõna konverentsi osalejatele.
 
Konverents tõi kokku üle 220 turismitegelast ja huvilist, programmi juhtfiguurid ja projektipartnerid Pihkva oblastist, Leningradi oblastist, Peterburist, Latgalest, Vidzemest, Riiast ja selle lähiümbruse piirkonnast ning samuti Lõuna-, Põhja- ja Ida-Eestist. Läti programmi ühise korraldusasutuse juhataja Dace Gruberte tegi konverentsil ettekande teemal «Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi roll piiriüleste regioonide sotsiaalmajanduslikus arengus: progress ja saavutatud tulemused». Ta rõhutas kolme riigi regionaalse koostöö vajalikkust ja Programmi osatähtsust peamiste eesmärkide saavutamisel: regioonide konkurentsivõime ja investeerimiskliima parendamine ning piiriäärsete regioonide elanike elukvaliteedi tõstmine. Lisaks Dace Gruberte kordas Ameerika tuntud töösturi Henry Fordi tsitaati «Kokku tulla on algus, koos olla on progress, koos töötada on edu», mis iseloomustab mitte ainult läbiviidavaid üritusi, aga ka riikidevahelist projektitööd Programmis tervikuna. Peale konverentsi osalejad külastasid Siguldas kohti, mis arendati välja piiriüleste projektide raames.

11. juunil toimus Konverentsi osalejatele, elanikele ja külastajatele vabaõhunäitus „Naudi Hansateed läbi Läti, Eesti ja Venemaa!“ Liivi ordu lossis Siguldas. Näitus pakkus külastajatele võimalust saada osa Via Hanseatica turismiteest otse lossis. Näitusel osales kokku üle 18 projekti, et tutvustada oma saavutusi ja jagada kogemusi. Näituse külastajad said kuulata rahvamuusikat, maitsta rahvusköögi toitusid, tutvuda projektidega ja anda oma hääl enim meeldinud projekti eest.
 

Narva ja Ivangorod tutvustasid näitusel ühisel stendil kõiki kolme turismi valdkonna projekti, mida finantseerib Eesti-Läti-Vene koostööprogramm ja mida viiakse ellu Narva ja Ivangorodi piiriäärsel alal: „Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. 2. etapp – Est-Rus Fort Tour-2“, „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, II etapp“ ja „Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamineLSP6“. Narva ja Ivangorod tutvustasid oma projektide tulemusi ja turismi vaatamisväärsusi.

Näitust külastas ligikaudu 420 inimest.
 
 
Ürituse lõppedes autasustati näitusel aktiivse osalemisega silma jäänud projekte. Programmi sekretariaat tõi esile Narva ja Ivangorodi projektide meeskondade hästi laabunud koostööd.
 

Selgitus:
Eesti-Läti-Vene programmi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi konkreetne eesmärk on muuta laiem piiriala elustandardi ja investeerimiskliima parendamisele suunatud tegevustega nii selle elanikele kui ka ettevõtetele atraktiivseks kohaks. Programmi kodulehekülg on www.estlatrus.eu

Natalia Orava
„EstRusFortTour-2” projektijuht
Tel + 37235 99085
e-mail: natalia.orava@narva.ee