Uudiskiri
Subscribe
Printi

Laste joonistuste näitus «Narva ja Ivangorod: ühendatud piiriga» on nüüd Peterburis

19.10.2013
23. septembril 2013. a kell 14:00 avatakse Leningradi oblasti valitsuse näitusesaalis „Smolnõi“ aadressil: ul. Smolnogo, maja 3, Sankt-Peterburg, Eesti ja Venemaa laste joonistuste näitus. Eksponeeritavad tööd osalesid laste joonistuste konkursil «Narva ja Ivangorod: ühendatud piiriga».
 
Konkurss toimus 2012. aasta septembris Euroopa Koostööpäeva raames ning selle läbiviijateks olid Narva linnavalitsus (Eesti) ja Ivangorodi linnavalitsus (Venemaa). Konkursi korraldamist toetas projekt "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. 2. etapp – EstRusFortTour-2", mida finantseeritakse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013.
 
Parimad laste tööd olid välja pandud Narva Muuseumi kunstigaleriis 2012. aasta oktoobris. Ivangorodi elanikud said võimaluse tutvuda töödega märtsis 2013. aastal. Näitusel eksponeeritakse enam kui 50 Narva ja Ivangorodi piirilinnade laste tööd. Rändnäitust on nüüd võimalik näha 23.-30. septembril ka Peterburis. Narva ja Ivangorod on piirilinnad, mistõttu konkursi üheks eesmärgiks on heanaaberlike suhete arendamine Venemaa ja Eesti vahel, keda ühendab ühine piir, ammused ajaloo -ja kultuurisidemed ning unikaalne kindluste ansambel. Konkursile esitati kokku 161 tööd. Seda ühist loomingut iseloomustab mitte ainult autorite erinev vanus, vaid ka töödes kasutatud erinev tehnika. Iga lapse joonistus on siiras jutustus iseendast, oma kodulinnast ja eakaaslastest.
 

 
Projekt "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. 2. etapp – EstRusFortTour-2“ on suunatud unikaalse fortifikatsiooni ansambli juurdepääsetavuse tõstmisele, sealhulgas kindluste sissepääsuteede infrastruktuuri parandamisele.

Projekti üldsumma moodustab 1 824 564,85 eurot, millest 90% on Eesti-Läti-Vene programmi poolne toetus ja 10% partnerite omafinantseering. Projekti elluviimise tähtaeg on 2014. aasta märts.
 
Eesti-Läti-Vene programmi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi konkreetne eesmärk on muuta laiem piiriala elustandardi ja investeerimiskliima parendamisele suunatud tegevustega nii selle elanikele kui ka ettevõtetele atraktiivseks kohaks. Programmi kodulehekülg on www.estlatrus.eu.
 
Oksana Poznjak
Projekti «EstRusFortTour-2» infospetsialist
+7 813 75 54178

Natalia Orava
Projektijuht
+37 235 99 085