Uudiskiri
Subscribe
Printi

Laste joonistuste näitus "Narva ja Ivangorod: ühendatud piiriga"

01.10.2013
23. septembril 2013 kell 14.00 (Moskva aja järgi) avati Leningradi oblasti valitsuse näitusesaalis näitus eesti ja vene laste töödest, mis olid osalenud laste joonistuste konkursil „Narva ja Ivangorod: ühendatud piiriga“.

Sel päeval kogunesid saali mõttekaaslased eri riikidest ja linnadest. Erinevates tehnikates valmistatud laste töödest sai alguse täiskasvanud inimeste suur vestlus kahe kindlustuste ansambli tänasest päevast ja tulevikuplaanidest.
 
 
 
Näituse avas riigieelarvelise kultuuriasutuse „Muuseumiagentuur“ direktor Tatjana Balt, kes veelkord rõhutas näituse põhiideed: „Täna mööda Narova jõge kulgev riigipiir mitte ei lahuta, vaid liidab kahe linna elu kõige erinevamates suundades, andes tõuke uutele arengutele ja algatustele.“

Ivangorodi linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja ja projekti ”Unikaalse Eesti-Vene kindlustuste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. II etapp/EstRusFortTour-2”, mida kaasrahastatakse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013, koordinaator Irina Selivjorstova juhtis tähelepanu sellele, et just lapsed ja nende loomingulised tööd võimaldasid taaskord veenduda, et Narva jõe piirkond koos oma suure ajaloolise ja kultuurilise potentsiaaliga on heanaaberlike suhete ning koostöövalmiduse näiteks.

Näituse avamine toimus Euroopa koostöö päeva raames, seepärast tutvustasid Ivangorodi Muuseumi töötajad külalistele selle päeva tähistamise ajalugu ja tavasid.

Projektijuht Natalia Orava esines presentatsiooniga „Piiriülene koostöö: Narva-Ivangorod“, tuues esile Narva ja Ivangorodi eripära – tegemist on piirilinnadega, mis teevad aktiivset koostööd, realiseerides ühisprojekte oma linnade infrastruktuuri, turismi arendamiseks ning kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamiseks.

Näituse külalisi tervitasid suuremahulise projekti ”Unikaalse Eesti-Vene kindlustuste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine” osapooled.

Joonistuste näitus on avatud külastamiseks iga päev kella 11.00-17.00 kuni 30. septembrini 2013 Leningradi oblasti valitsuse näitusesaalis „Smolnõi“ aadressil: ul. Smolnogo, maja 3, Sankt-Peterburg.

Konkurss ja näitus korraldati projekti ”Unikaalse Eesti-Vene kindlustuste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. II etapp/EstRusFortTour-2” toetusel, mis on suunatud Narva ja Ivangorodi kindlustuste ansambli juurdepääsetavuse tõstmisele.

Projekti kogueelarve moodustab 1 824 564,85 eurot, millest 90% on Eesti-Läti-Vene programmi toetus ja 10% partnerite omafinantseering. Projekti realiseerimise tähtaeg on 2014. a märts.

Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi konkreetne eesmärk on muuta laiem piiriala elustandardi ja investeerimiskliima parendamisele suunatud tegevustega nii selle elanikele kui ka ettevõtetele atraktiivseks kohaks. Programmi veebileht: www.estlatrus.eu

Irina Selivjorstova
Projekti «Est-Rus Fort Tour-2» Partneri koordinaator
+ 7 813 75 54176