Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "Est Rus Fort Tour" partnerid ning see ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.
Uudiskiri
Subscribe
Printi

Algas projekti Est-Rus Fort Tour elluviimine

04.09.2006
06.septembril 2006.a toimub projekti “Unique Estonian- Russian fortresses ensemble development as a single tourist product and conservation of cultural and historical heritage - Est-Rus Fort Tour” – “Eesti-Vene unikaalse kindlustusansambli ühise turismitoote arendamine ning kultuurilis-ajaloolise pärandi säilitamine” partnerite esimene kohtumine. Projekt oli heaks kiidetud INTERREG IIIA koostööprioriteedi Läänemerepiirkonna programmi INTERREG III B Juhtkomitee istungil.
 
Projekt “Est-Rus Fort Tour” keskendub Narva ja Jaanilinna kindluste kui ühtse turismitoote ühisele turustamisele ja heakorra arengule ning dokumentide ettevalmistamisele esitamaks ainulaadset kindluste kompleksi UNESCO’le.
 
Projekti juhtpartner on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet. Venemaa partnereid esindavad projektis Ivangorodi linn, samuti Ivangorodi jätkusuutliku arengu Munitsipaalfond, Leningradi oblasti kehakultuuri, spordi ja noorsoopoliitika Komitee ja Leningradi oblasti Valitsuse Muuseumiagentuur.
Esimesel kohtumisel arutavad partnerid tööküsimusi ning koostööplaani. Samuti esitletakse kohtumisel projekti Juhtkomitee liikmeid, kelleks on regionaal- ja riikliku tasandi esindajad.
 
INTERREG III B koostööprioriteedi Läänemerepiirkonna III A programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF) ja Euroopa Liidu programmist TACIS. Programm on suunatud Eesti, Läti ja Venemaa regioonidevahelisele piiriülese koostöö arengule.
 
Anne Veevo
Projekti koordinaator
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet