Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "Est Rus Fort Tour" partnerid ning see ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.
Uudiskiri
Subscribe
Printi

Jätkub töö “EstRusFortTour” projekti kallal

07.03.2007
Jätkub töö rahvusvahelise projekti “Unikaalse Eesti ja Venemaa kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine ning ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamine” kallal.

Projekt on suunatud Narva ja Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamisele ning ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamisele. Projekt sai toetuse Naabruse programmi Juhtivkomiteelt INTERREG IIIB Balti regiooni INTERREG IIIA prioriteet Põhi.

Projekti juhtpartner on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet. Venemaa partnereid esindavad projektis Ivangorodi linna administratsioon, samuti Ivangorodi jätkusuutliku arengu Munitsipaalfond, Leningradi oblasti kehakultuuri, spordi ja noorsoopoliitika Komitee ning Leningradi oblasti Valitsuse Muuseumiagentuur.
26. veebruaril 2007.a. toimus Ivangorodis projekti partnerite teine ühiskohtumine. Seal arutati vastastikuseid finantsarvutusi, aruandlusega seotud küsimusi ja tööde plaan järgmiseks aruandeperioodiks.

Projektis osalejatele on pandud sugugi mitte lihtsad ülesanded, kuigi kõiki neid saab teostada: projekti tulemuseks on välja töötatud ühtne turismitoode Ivangorodi ja Narva kindluste vahel, samuti töö tulemusena valmib eeltaotlus Narva ja Ivangorodi kindlusansambli esitamiseks UNESCO maailmapärandi nimekirja nii Eesti kui Venemaa poolt. Tähtsateks eesmärkideks on ka piirivahelise koostöö arendamine ning ühtse turismitoote turundus.

Käesoleval ajal tegelevad töögrupid aktiivselt oma ülesannetega, seda näitavad ka esimesed töötulemused. Juba valmivad lähteülesanded ning valitakse sobivaid firmasid ja eksperte.
Projekti käigust ja tulemustest informeeritakse huvilisi interneti lehekülje kaudu, mis töötakse välja lähimas tulevikus. Samuti plaanitakse teha kindluste ansambli reklaamimiseks ja edutamiseks videoklipp, internetimäng ja meenete komplekt.

Anželika Shticalov
“EstRusFortTour” projekti infospetsialist

Lisainfo: Natalia Orava, Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti spetsialist, telefon: 35 99085.