Uudiskiri
Subscribe
Printi

Rahvusvaheline laste jooniste konkurss

15.08.2012
Rahvusvaheline laste jooniste konkurss Euroopa Koostöö Päeva raames

Narva Linnavalitsus (Eesti) koos Ivangorodi linna administratsiooniga (Venemaa) kuulutab välja rahvusvahelise laste jooniste konkursi "Narva ja Ivangorod: piiriga ühendatud". Konkurss korraldatakse Euroopa Koostöö Päeva raames "EstRusFortTour-2" projekti elluviimise käigus.

Euroopa Koostöö Päeva tähistatakse 21. septembril terves Euroopas ja naaberriikides.

Ligi 40 riiki saab kokku, et tähistada koostööd ja naaberpiirilinnade elanike vahel sildade ehitamist. Nädala jooksul (17.-23.09.) toimuvad igal pool Euroopas erinevad üritused/sündmused.
 
 
Narva ja Ivangorod on piirilinnad, seega üks konkursi eesmärkidest on soodustada heanaaberlike suhete arendamist Venemaa ja Eesti vahel. Nendel riikidel on ühised piirid, vanad ajaloosidemed, ühishuvid kultuuri, ökoloogia ja majanduse valdkondades.

Konkursil osalemiseks oodatakse lapsi vanuses 6-18 a. Töid võetakse vastu kuni 14. septembrini 2012. а. Konkursi võitjad saavad kätte diplomid ja mälestuskingitused. Lähemalt konkursi läbiviimise tingimustega ja ajakavaga saab tutvuda Est-RusFortTour-2 rahvusvahelise projekti kodulehel www.forttour.net/konkurs-est.pdf.

Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013 toetuse saanud projekt "EstRusFortTour-2" on suunatud unikaalse fortifikatsiooni ansambli juurdepääsetavuse tõstmisele, sealhulgas kindluste sissepääsuteede infrastruktuuri parandamisele. Projekti käigus rekonstrueeritakse Linnuse park (linnuse sissepääs väravate ees) Narva linnas, ehitatakse mugav juurdepääsutee Ivangorodi kindluse juurde, luuakse vajalik turismiinfrastruktuur. Projekti raames valmistatakse ka ühine audiotuur kahe kindluse kohta ning koostatakse ühine turundusstrateegia ja viiakse läbi erinevad reklaamiüritused.

Projekti ühine eelarve on 1 824 564, 85 eurot, nendest 10 % on partnerite omafinantseering. Narva partnerite eelarve projektis moodustab 906 098,20 eurot. Programmi toetus on 1 642 108,36 eurot. Eesti-Läti-Vene programmi strateegiline eesmärk on kasutada piiriregiooni potentsiaali tema majanduslikuks arenduseks meelitades efektiivseid investeeringuid ja selle tulemusena tõstes Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni piiriala elanikkonna tööhõivet ja elustandardit. Programmi kodulehekülg on www.estlatrus.eu.
 

Olga Seliverstova,
projekti EstRusFortTour-2 partneri koordinaatori assistent
+7 9052826718