Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "Est Rus Fort Tour" partnerid ning see ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.
Uudiskiri
Subscribe
Printi

asukoht

Narva linnus asub Narva jõe vasakul kaldal, Ivangorodi kindlus - vastaskaldal. Piki Narva jõge kulgeb Eesti-Vene piir. Eesti kuulub alates 2004. aastast Euroopa Liitu, see aga tähendab seda, et Narva on kõige idapoolsem ja samas ka kõige suurem Venemaaga piirnev EL-i piirilinn. Tallinn asub siit 210. km ning Sankt-Peterburg 140. km kaugusel.