Projekt „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, II etapp„ ehk lühidalt „Jõepromenaadid II“ sai rahastuse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013.

Projekti „Jõepromenaadid II“ struktuurtoetusleping allkirjastati 17. jaanuaril 2012. Projekti realiseerivad koostöös nii Eesti kui ka Venemaa pooled. Projekti liiderpartner on Narva linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet. Ivangorodi linnavalitsus on projekti partner Venemaa poolt. 2014. a veebruarini kestva projekti kogueelarve moodustab 1 742 338,67 eurot. Programm sihtfinantseerib 90% kogukuludest ehk 1 568 104,80 eurot, partnerite omafinantseering moodustab 10% ehk 174 233,87 eurot.

Antud projekti tulemusena rekonstrueeritakse Narva poolt promenaadi ülemine osa kogupindalaga 4 700 m2 ja nimelt Pimeaia osa Hahni trepist Väikese Pimeaiani ning Pimeaia tänava tee. Ivangorodi poolt ehitatakse valmis jõepromenaadi osa kogupindalaga 3570 m2, mis jääb Ivangorodi kindlusest põhja poole. Temaatiliselt ehitatud promenaadi osa Ivangorodis saab nimetuse „kalaturg“.

Narva ja Ivangorodi kaldapealsed alad omavad suurt ajaloolist ja kultuurilist tähtsust ning järelikult ka head potentsiaali turismi jaoks. Pärast ehitustööde lõppu on planeeritud turismitoote „Ajalooline Narva promenaad“ ja „Ajalooline Ivangorodi promenaad“ turundustegevused. Kavas on mitmesugused infoüritused massimeedia ja tutvustusreisid ajakirjanikele, turismifirmadele ja huvitatud investoritele nii Eesti kui ka Venemaa poolt.

29. veebruaril 2012. a toimus projekti partnerite esimene kohtumine, mille käigus arutati läbi partneritevaheline koostööleping, samuti allkirjastati väljatöötatud projekti juhtimise meetodid ja projekti monitooring, kinnitati projekti Juhtivkomitee koosseis.

Antud projekt on 2007.-2009. aastatel realiseeritud INTERREG IIIA Programmi raames projekti „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine“ loogiline jätk. Esimese etapi tulemusena sai välja töötatud ehitustööde alustamiseks ning turismitoote „Ajalooline promenaad Narva ja Ivangorodis“ loomiseks vajalik dokumentide pakett.

Eesti-Läti-Vene programmi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi konkreetne eesmärk on muuta laiem piiriala elustandardi ja investeerimiskliima parendamisele suunatud tegevustega nii selle elanikele kui ka ettevõtetele atraktiivseks kohaks. Programmi kodulehekülg on www.estlatrus.eu.