Üldinfo

Projekt “Unikaalse Eesti-Vene kindlustuste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. II etapp. / EstRusFortTour-2”

Eesti-Vene piiril Narva ja Ivangorodi kaksiklinnades asub unikaalne kahe kindluse kompleks, millel on suur turismi-, ajaloo- ja kultuuriväärtus. Välja arendamata turismiinfrastruktuuri tõttu pole selle kompleksi potentsiaal täielikult ära kasutatud. Peale selle, et juurdepääsud Narva ja Ivangorodi kindlustele on kehvas seisukorras, jääb vajaka turismiinfost nende objektide kohta.

Käesolev investeeringuprojekt on jätkuprojektiks projektile “EstRusFortTour”, mis oli realiseeritud aastatel 2006-2008 Interreg IIIA programmi raames. Projekt oli suunatud unikaalse Ivangorodi ja Narva kindluste ansambli kui ühtse turismiobjekti väljaarendamisele.

Projekt “EstRusFortTour-2” on suunatud unikaalse fortifikatsiooni ansambli juurdepääsetavuse tõstmisele, sealhulgas kindluste sissepääsuteede infrastruktuuri parandamisele. Projekti käigus rekonstrueeritakse Linnuse park (linnuse sissepääs väravate ees), ehitatakse mugav juurdepääsutee Ivangorodi kindluse juurde, luuakse vajalik turismiinfrastruktuur – parkimisplatsid ja tualetid. Projekti raames valmistatakse ka ühine audio-tuur kahe kindluse kohta ning koostatakse ühine reklaamistrateegia ja viiakse läbi erinevad reklaamiüritused.

Projekti partnerid on Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Ivangorodi linna administratsioon ja Narva Muuseum.

Projekti ühine eelarve on 1 824 564, 85 eurot, nendest 10 % on partnerite omafinantseering. Narva partnerite eelarve projektis moodustab 906 098,20 eurot. Projekti struktuurtoetusleping oli allakirjutatud 15. detsembril 2011.

Projekti planeeritakse realiseerida alates detsembrist 2011 kuni märts 2014 a.

Projekt sai toetuse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013. Eesti-Läti-Vene programmi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi konkreetne eesmärk on muuta laiem piiriala elustandardi ja investeerimiskliima parendamisele suunatud tegevustega nii selle elanikele kui ka ettevõtetele atraktiivseks kohaks. Programmi kodulehekülg on www.estlatrus.eu.