Proekt “Eesti-vene unikaalse kindlustusansambli ühise turismitoote arendamine ning kultuurilis-ajaloolise pärandi säilitamine”

Eesti-Vene piiril Narva-Ivangorodi linnades asub unikaalne, kahest kindlusest koosnev kompleks, millel on suur kultuuriline ja ajalooline väärtus. Nende ajaloolist ja kultuurilist potentsiaali ei kasutada aga täies ulatuses ära, samuti vajavad kindlused edasisi renoveerimistöid.
Projekti peaeesmärk on arendada unikaalset Narva-Ivangorodi kindluste kompleksi ühtse turismitoote, kuna nad asuvad vastakuti kummalgi pool Narva jõe kaldaid ning samuti säilitada kindluste ajaloo- ja kultuuripärandit.
Projekti peamised tulemused on ühe turismitoote loomine (ekskursioonid Ivangorodi ja Narva kindlustes) ja selle reklaamimine, paranenud teavitamise infrastruktuur ning UNESCO Maailmapärandi Komiteele dokumentide ettevalmiste ettevalmistamine.