Üldinfo

Projekt „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp ehk lühidalt „Jõepromenaadid III“ sai rahastuse Eesti- Vene piiriülese koostöö programmist 2014-2020

Projekti „Jõepromenaadid III“ toetusleping allkirjastati 29. juunil 2019.

Antud projekt on eelnevalt realiseeritud projektide loogiline jätk: INTERREG IIIA Programmi raames projekt „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine“ ja Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 raames projekt „Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, II etapp„.

Projekti eesmärgiks on Narva ja Ivangorodi ajalooliste kaldapealsete promenaadide väljaehitamine muutes piirilinnade jõeäärseid alasid atraktiivseks linnaruumiks, mis tõstavad Narva ja Ivangorodi linna elu-, puhke- ja külastuskeskkonna kvaliteeti ja konkurentsivõimet.

Projekti peamised tegevused Narvas on: käesoleva jõepromenaadi jätkamine Joaoru puhkealas, sh poolsaarel, kalda ranniku tugevdamine, sildade rekonstrueerimine saarel, energiasäästliku valgustuse paigaldamine, kergliiklusteede ehitamine, 5-krooni vaate vaatamisplatsi ehitamine, territooriumi heakorrastamine.

Projekti raames Ivangorodis planeeritakse pikendada promenaadi kuni sillani „Sõprus“ ligikaudu 500 m, sealhulgas kalda tugevdamine, energiasäästliku valgustuse ja vajaliku turismiinfrastruktuuri paigaldamine, jõeäärse territooriumi heakorrastamine (umbes 2 hektarit).

Samuti projekti raames on ette nähtud ühise turundusstrateegia koostamine ja ürituste läbiviimine selleks, et kaasata kohalikke, turiste ja ettevõtjaid Narva ja Ivangorodi ajaloolistele promenaadidele.
Projekti juhtivpartner on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet. Ivangorodi linnavalitsus on projekti partner Venemaa poolt.