Suuremahuline projekt “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine“

Eesti-Vene piiril asub unikaalne kahe kindluse kompleks, millel on suur ajaloo- ja kultuuriväärtus. Käesoleval ajal pole selle kompleksi potentsiaal täielikult ära kasutatud. Selle peamisteks põhjusteks on välja arendamata turismiinfrastruktuur, kindluste seisund on halb ja varisimisohtlik.

Projekt “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine“ on suunatud Narva-Ivangorodi piiriülese regiooni turismiinfrastruktuuri arendamisele läbi ajalooliste kindluste rekonstrueerimise ning turismiinfo kättesaadavuse parandamise.

Foto: Bastioni Victoria, Narva

Projekti peamisteks töödeks on Narva bastioni Viktoria ja Ivangorodi kindluse püssirohu aida restaureerimine. Lisaks restaureerimisele ehitatakse kaitsekindlustustesse külastajate teenindamiseks külastuskeskused ning kaitsekindlustuste ajalugu tutvustavad ekspositsioonid. Lähiterritoorium heakorrastatakse, rajatakse kõnniteed, välisvalgustus, pannakse pingid, urnid.

Foto: Ivangorodi kindluse püssirohu ait

Projekti partnerid on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet ja Leningradi oblasti Muuseumiagentuur.

Projekti kogueelarveks on 6 871 455 eurot. Programmi poolne toetus moodustab 6 184 309 eurot, sh Eesti Vabariigi poolne toetus on 1 836 487 eurot. Narva linna omafinantseering moodustab 347 146 eurot, Vene partneri omafinantseering – 340 000 eurot. Eesti projekti partneri eelarve moodustab 3 471 455 eurot. Vene projekti partneri eelarve moodustab 3 400 000 eurot.

Projekti periood on 14.mai 2012 – 31.detsember 2015.

Proekt sai toetuse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013. Eesti-Läti-Vene programmi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi konkreetne eesmärk on muuta laiem piiriala elustandardi ja investeerimiskliima parendamisele suunatud tegevustega nii selle elanikele kui ka ettevõtetele atraktiivseks kohaks. Programmi kodulehekülg on www.estlatrus.eu.